Dzisiaj jest: 25/5/2018
Kredyt Mieszkaniowy
 • Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na następujące cele:
 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 1. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 1. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
 2. zakup pomieszczenia przynaleznego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 3. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
 4. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15%kwoty udzielonego kredytu i wskaźnik LtV liczony jako stosunek kwoty ekspozycji kreydtowej do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kreydtu nie przekroczy akceptowalnego przez Bank poziomu.
 • Bank udziela kredytu w złotych.
 • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
 1. 60% wartości rynkowej nieruchomości (zweryfikowanej) w przypadku kredytów przeznaczonych na zakup działki;
 2. 80% wartości rynkowej nieruchomości (zweryfikowanej) lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.
 • Okres kredytowania wynosi:
 1. od 1 roku do 15 lat – w przypadku zakupu działki budowlanej;
 2. od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania,
Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat.
przy czym suma wieku Kredytobiorcy w momencie złożenia wniosku o kredyt i planowanego okresu kredytowania nie może przekraczać 75 lat. W sytuacji gdy, Wnioskodawca nie spełnia tego kryterium, wymagane jest aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą, poręczycielem lub przystępującym do długu.
 • Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy.
 • Dogodna forma udostępnienia środków – według dyspozycji Klienta.
 • Spłata kredytu w ratach kapitałowo-odsetkowych, raty równe lub malejące.
 • Kredyt wypłacany w transzach objęty jest standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy.
 • Na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 • Minimum formalności – proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.

 

KREDYT MIESZKANIOWY

Oprocentowanie zmienne

WIBOR 3M (kwartalny) + marża od 1,95%

*Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,977 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 140 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania 250 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,68 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości 1,95%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki Bank stosuje zabezpieczenie przejściowe. Równa rata miesięczna: 802,70 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 63 528,93 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 60 673,93 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 100 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia  następujących kosztów : kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 203528,93 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 27.12. 2017 r.

Informacje ogólne o kredycie 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów

2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.