Dzisiaj jest: 21/2/2019
Kredyt Mieszkaniowy
 • Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na następujące cele:
 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 1. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 1. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
 2. zakup pomieszczenia przynaleznego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 3. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
 4. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15%kwoty udzielonego kredytu i wskaźnik LtV liczony jako stosunek kwoty ekspozycji kreydtowej do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kreydtu nie przekroczy akceptowalnego przez Bank poziomu.
 • Bank udziela kredytu w złotych.
 • Minimalna kwota kredytu 10 000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
 1. 60% wartości rynkowej nieruchomości (zweryfikowanej) w przypadku kredytów przeznaczonych na zakup działki;
 2. 80% wartości rynkowej nieruchomości (zweryfikowanej) lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.
 • Okres kredytowania wynosi:
 1. od 1 roku do 15 lat – w przypadku zakupu działki budowlanej;
 2. od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania,
Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat.
przy czym suma wieku Kredytobiorcy w momencie złożenia wniosku o kredyt i planowanego okresu kredytowania nie może przekraczać 75 lat. W sytuacji gdy, Wnioskodawca nie spełnia tego kryterium, wymagane jest aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą, poręczycielem lub przystępującym do długu.
 • Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy.
 • Dogodna forma udostępnienia środków – według dyspozycji Klienta.
 • Spłata kredytu w ratach kapitałowo-odsetkowych, raty równe lub malejące.
 • Kredyt wypłacany w transzach objęty jest standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy.
 • Na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 • Minimum formalności – proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.

 

KREDYT MIESZKANIOWY

Oprocentowanie zmienne

I. WIBOR 3M (kwartalny) + marża od 1,95%

lub

II. WIBOR 3M (kwartalny) + marża od 2,1%

 

*Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

Wariant I
Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,977 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 140 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania 250 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,68 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku w wysokości 1,95%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki Bank stosuje zabezpieczenie przejściowe. Równa rata miesięczna: 802,70 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 63 528,93 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 60 673,93 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 100 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów : kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 203528,93 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 27.12.2017 r.
Wariant II
Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,93 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 140 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania 250 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,82 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 2,1%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki Bank stosuje zabezpieczenie przejściowe. Równa rata miesięczna: 815,31 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 63 928,66 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 63 453,66 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów : kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 203928,66 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 26.06.2018 r.

 

Informacje ogólne o kredycie 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów

2019 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.