Dzisiaj jest: 23/9/2018
Kariera
HEXA BANK Spółdzielczy poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
DORADCA KLIENTA
Miejsce pracy: Piątnica
 
 
OPIS STANOWISKA:
 • Kompleksowa obsługa rachunków bankowych bieżących i terminowych
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie rachunków
 • Sprzedaż produktów powiązanych z rachunkami bankowymi
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Prezentowanie oferty produktowej oraz dbałość o dobry wizerunek banku
 • Przeprowadzanie analizy potrzeb i doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań dla klienta
 
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: finanse-bankowość, ekonomia lub pokrewnych
 • trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą usług bankowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • wysokie zdolności komunikacyjne
 • nastawienie na budowanie pozytywnych, długotrwałych relacji z klientami
DOKUMENTY APLIKACYJNE
 1. CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Hexa Bank Spółdzielczy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Hexa Bank Spółdzielczy przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
0 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Hexa Bank Spółdzielczy przez okres najbliższych 9 miesięcy.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
 
DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
Prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:
 1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Stawiskowskiej 30, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 1. Inspektor Ochrony Danych
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
-     pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawiskowska 30, 18-421 Piątnica Poduchowna,
lub
-     za pomocą poczty elektronicznej: iod@hexabank.pl.
 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe w Banku przetwarzane są w następujących celach:
 1. w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Hexa Bank Spółdzielczy będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Odbiorcy danych osobowych
Państwa Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 1. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 1. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
2018 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.